Báo giá dịch vụ kế toán trọn gói

Các doanh nghiệp đang gặp các vấn đề về kế toán nên muốn sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói để tiết kiệm chi phí. Nhưng chưa biết  chi phí dịch vụ là bao nhiêu, chất lượng có đảm bảo và uy tín không. Bài viết này, công ty kế toán Phạm Và Cộng Sự xin đưa ra bảng giá dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán của công ty, để khách hàng có sự lựa chọn dịch vụ nào phù hợp với doanh nghiệp mình.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1. Báo cáo thuế hàng tháng – giá dịch vụ quyết toán thuế

Loại hình doanh nghiệp Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại – Dịch vụ Không phát sinh hoá đơn 500.000 đ
Từ 1 đến 20 hóa đơn 1.200.000 đ
Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.700.000 đ
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.000.000 đ
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận
Sản xuất – gia công Không phát sinh hoá đơn 500.000 đ
Từ 1 đến 20 hóa đơn 1.500.000 đ
Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.800.000 đ
Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.500.000 đ
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận
Xây dựng, lắp đặt Không phát sinh hoá đơn 500.000 đ
Từ 1 đến 20 hóa đơn 1.800.000 đ
Từ 21 đến 30 hóa đơn 2.200.000 đ
Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.800.000 đ
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận

2. Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

Số lượng lao động cần kê khai Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Dưới 10 lao động 200.000 đ
Từ 10 đến 30 lao động 500.000 đ
Từ 31 lao động trở lên 1.000.000 đ

3. Chứng từ ngân hàng

Số lượng chứng từ Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ 1 đến 20 chứng từ 500.000 đ
Từ 21 đến 50 chứng từ 700.000 đ
Từ 51 đến 100 chứng từ 1.000.000 đ
Từ 100 đến 150 chứng từ 1.500.000 đ
Trên 150 chứng từ Thỏa thuận

Tham khảo: dịch vụ kế toán giá rẻ

4. Dịch vụ lập BCTC cuối năm và hoàn thiện sổ sách

Bảng 1: Áp dụng cho những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty

Loại hình doanh nghiệp Số hoá đơn phát sinh Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại – Dịch vụ Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.000.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Sản xuất – Gia công Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.800.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Xây dựng Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.000000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.000000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.000000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Tham khảo: Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Bảng 2: Áp dụng cho những doanh nghiệp không sử dụng dịch kế toán trọn gói tại công ty

Loại hình doanh nghiệp Số hoá đơn phát sinh Phí dịch vụ  ( vnđ/tháng)
Thương mại – Dịch vụ Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Sản xuất – Gia công Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Xây dựng- lắp đặt Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 4.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 5.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 6.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

Tham khảo: dịch vụ kế toán trọn gói

Bảng 3: Dịch vụ hạch toán, lập sổ sách kế toán và in sổ

Loại hình doanh nghiệp Số hoá đơn phát sinh Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại – Dịch vụ Không phát sinh 200.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 700.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 1.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 1.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Sản xuất – Gia công Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 1.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Xây dựng- lắp đặt Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 800.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 1.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 2.000.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

5. Dịch vụ dọn dẹp soát xét BCTC và giá dịch vụ quyết toán Thuế

Đối với những doanh nghiệp  không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách dọn dẹp, ra soát báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Để nhân viên kế toán của Phạm và Cộng Sự thay mặt Doanh nghiệp đứng ra quyết toán với cơ quan thuế, thì sẽ phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp, để phát hiện ra sai sót, điều chỉnh và hoàn thiện lại toàn bộ báo cáo, sổ sách của doanh nghiệp.

Loại hình doanh nghiệp Số hoá đơn phát sinh Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại – Dịch vụ Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 1.500.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 2.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 4.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Sản xuất – Gia công Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 2.000.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.000.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.000.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận
Xây dựng Không phát sinh 500.000 đ
Từ 1 đến 10 hoá đơn 3.000.000 đ
Tứ 11 đến 30 hoá đơn 3.500.000 đ
Từ 31 đến 50 hoá đơn 4.500000 đ
Từ 51 đến 100 hoá đơn 5.500.000 đ
Từ 101 hoá đơn trở lên Giá theo thoả thuận

6. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÍ DỊCH VỤ
1 Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động gửi Phòng lao động 1.000.000 đ
2 Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu 3.000.000 đ
3 Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi , tăng giảm lao động 2.000.000 đ
4 Làm hồ sơ trọn gói cho tất cả các lần phát sinh trong 1 năm 8.000.000 đ

Trên đây là các bảng bó giá gần như đầy đủ và chi tiết của dịch vụ kế toán trọn gói. Nếu các doanh nghiệp đang còn thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp tới công ty để đực giải đáp.

Tham khảo: dịch vụ tư vấn kế toán

Ngoài dịch vụ kế toán ra thì công ty chúng tôi còn có các dịch vụ khác có thể giúp ích cho các doanh nghiệp trong thời gian hoạt động: Dịch vụ kê khai thuế, Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp, Dịch vụ làm báo cáo tài chính, …

Dịch vụ báo cáo tài chính giá rẻ

Liên hệ công ty

Sau đây là thông tin địa chỉ liên hệ của công ty, nếu có vấn đề nào khó khăn thì hãy để chúng tôi giúp đỡ cho nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ – KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Cơ sở 1: Số 12, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 20 tòa Eurowindow, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 27 – TT8, KĐT Foresa Villa, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0902 483 186

Email: support@ketoanthuehanoi.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Congtyketoanthue/