Những chỉ tiêu quan trọng khi làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Làm báo cáo tài chính như thế nào để có thể giúp doanh nghiệp huy động vay vốn từ ngân hàng một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Doanh nghiệp bạn đang muốn vay vốn từ ngân hàng để chuẩn bị cho những dự án kinh doanh, đầu tư phát triển mới nhưng chưa biết phải làm thế nào để có thể có được nguồn vốn vay ngân hàng. Tham khảo những chia sẻ có trong bài viết dưới đây.

1. Vì sao cần làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng? 

Dịch vụ làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng để giúp doanh nghiệp của bạn có thể huy động đủ nguồn vốn tài chính. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ dựa trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp để có thể xem xét năng lực, khả năng của doanh nghiệp. Thông qua một vài chỉ tiêu có trong báo cáo tài chính, và vài bước kiểm tra ngân hàng đã có thể quyết định xem, có nên cho doanh nghiệp bạn vay vốn hay không.

làm báo cáo tài chính

Vì thế, khi có ý định vay vốn ngân hàng thì doanh nghiệp cần chú ý các chỉ tiêu trên trong báo cáo tài chính để doanh nghiệp dễ dàng thông qua khoản vay vốn, có lợi ích cho doanh nghiệp. Nhờ đó, việc huy động vốn được nhanh chóng, dễ dàng hơn.

2. Những chỉ tiêu quan trọng khi làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

Dưới đây là các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà các Ngân hàng họ thường phân tích và đánh giá là BCTC là đẹp hay sạch. Qua đó, quyết định đến việc vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu này bao gồm:

+ Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn. Tỉ số này phải > 1 mới gọi là hiệu quả ít nhất trong thời gian của báo cáo tài chính. Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

+ Tỷ số thanh toán nhanh = (Tiền mặt + TSLĐ khác + Phải thu)/nợ ngắn hạn. Tỷ số này thường > 0,5 là chấp nhận được.

+ Hệ số thanh toán nợ dài hạn = Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ vốn vay/(Tổng số nợ dài hạn giá trị TSCĐ hình thành từ vốn vay). Hệ số này > 1 là tốt nhất. Chứng tỏ có khả năng trả nợ dài hạn tốt hơn. Ngân hàng thích điều này.

+ Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn CSH. Hệ số này càng nhỏ càng tốt. Vì càng nợ ít càng tốt.

+ Tỷ suất tự tài trợ: VCSH/tổng nguồn vốn. Càng lớn càng tốt. Càng giảm được mức độ rủi ro cho doanh nghiệp, có khả năng trả nợ cho Ngân hàng.

+ Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu kỳ + cuối kỳ). Chỉ tiêu này khoảng bằng 2 là đẹp. Chỉ số này càng cao càng thu hồi nợ chậm, nhưng thu hồi nợ nhanh quá lại không tốt lắm còn yếu tố quan hệ khách hàng nữa.

+ Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân. Chỉ tiêu này đừng để cao quá hoặc thấp quá. Thấp nghĩa là hàng bán chậm, bán hàng kém hiệu quả, mà cao quá thì không có hàng dự trữ để có kế hoạch kinh doanh.

+ Vòng quay VLĐ = Doanh thu/VLĐ bình quân. Cái này tùy thuộc vào đơn vị bạn, nếu là thương mại thì cần cao nhưng xây dựng thì không quá cao cũng được. Nó thể hiện khả năng thu hồi vốn.

+ Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu/Giá trị TSCĐ

+ Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế/giá trị TSCĐ

2 chỉ số này càng cao càng tốt. Nó cho thấy doanh thu và lợi nhận sử dụng vốn là hiệu quả.

Các chi tiêu tài chính này yêu cầu bạn phải quan tâm tới các khoản chính: khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu, doanh thu, giá vốn…

làm báo cáo tài chính

3. Dịch vụ làm báo cáo tài chính chuyên nghiệp tại Phạm và Cộng Sự

Nếu doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính và các thủ tục liên quan để vay vốn ngân hàng thì hãy tìm đến với Phạm và Cộng Sự.

Chúng tôi chuyên cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo tài chính một cách chính xác kịp thời và nhanh chóng theo hàng tháng, quý, năm, hoặc bất cứ thời điểm nào mà quý khách hàng yêu cầu. Dịch vụ báo cáo tài chính nhanh chóng, chính xác và phù hợp với những quy định của luật pháp và đáp ứng được những nhu cầu, mong muốn của quý khách hàng.

Nếu như quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng, xin vui liên hệ trực tiếp theo như địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ- KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Điện thoại: 0902483186

Email: taxserviceshn247@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *