Kê khai thuế

Công ty Phạm và Cộng Sự chuyên mang đến cho doanh nghiệp những dịch vụ kê khai thuế tố, đảm bảo đúng pháp luật, giảm thiểu chi phí đáng kể. Chúng tôi có rất nhiều những dịch vụ khác nhau như: dịch vụ kê khai thuế nhà đất, dịch vụ kê khai thuế nhà thầu, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng ( GTGT),…